Ugrás a kezdőlapra
oecd
Nemzeti Tanács

OECD Nemzeti Tanács ülése: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel folytatott stabil és pozitív együttműködés eredményei és jövőbeni kilátásai

Tóth Tibor, az OECD Nemzeti Tanács elnöke a testület ülésén kiemelte a Szervezettel való kiemelkedő együttműködést, pozitív eseményként említve Mathias Cormann OECD főtitkár 2024. március 5-6-i budapesti munkalátogatását, aki Varga Mihály OECD-ügyekért felelős pénzügyminiszterrel közösen mutatta be a Magyarországról szóló, legfrissebb OECD-országtanulmány eredményeit. Az ülés keretében a résztvevők áttekintették az OECD-együttműködés aktuális feladatait, kiemelten hangsúlyozva a Szervezet bizottsági és munkacsoporti munkájában való aktív jelenlét szükségességét. Bemutatkozott Havas László, Magyarország OECD és UNESCO melletti Állandó Képviseletének új nagykövete, emellett a több tárcát és intézményt érintő programok és projektek is megvitatásra kerültek.

A Nemzeti Tanács ülés államtitkári megnyitóját követően Turóczy László, leköszönő nagykövet összefoglaló tájékoztatót adott az OECD-UNESCO Állandó Képviselet vezetőjeként végzett munkájáról, kiemelve, hogy nagyköveti ideje alatt Mathias Cormann főtitkár kétszer járt Magyarországon, és a legmagasabb szintű állami vezetőkkel is találkozott egyéb programjai mellett. Hangsúlyozta, hogy a főtitkári látogatások gyakorisága is megerősíti a Szervezet és Magyarország között fennálló, jó együttműködést, amelyre a jövőben is lehet támaszkodni. Nagykövet úr beszédében kitért a legfontosabb, a Szervezetben prioritást élvező témák aktuális fejleményeinek ismertetésére, többek között a szervezeti bővítés folyamatára, az ukrajnai háború értékelésére, a klímaváltozással kapcsolatos törekvésekre, az adóügyi együttműködés státuszára, továbbá az OECD főtitkárának költségvetési reformjavaslataira. Turóczy László magas színvonalú nagyköveti munkáját megköszönte a testület, amelyet Havas László leendő nagykövet rövid bemutatkozása követett. Havas László jövőbeni terveivel kapcsolatban elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a kétoldalú információáramlás folytatását, a magyar sikerek és jó példák eljuttatását az OECD-be és annak biztosítását, hogy az OECD a jövőben is megőrizze a szakmai műhely szerepét.


Fotó: PM

Az ülés egyik kiemelt pontja volt a Magyarországról szóló, aktuális OECD országtanulmány ismertetése, amely kapcsán Tóth Tibor kiemelte, hogy egy professzionális, együttműködésre törekvő és politikamentes jelentés készült hazánkról, a magyar sajátosságok figyelembe vételével. Az országtanulmány előrejelzése - összhangban a kormány értékelésével - a magyar gazdaság az uniós átlag felett teljesítését valószínűsíti a következő években. A kormány és az OECD között számos más ponton is egyetértés mutatkozik, mint például a költségvetési hiány csökkentésének célkitűzése, az egyensúlyi mutatók javítása, a termelékenység és a versenyképesség fokozása, a zöld átmenethez kapcsolódó intézkedések priorizálása. A tanulmány egyebek mellett pozitívumként emeli ki a hazai foglalkoztatottságot és a nagyszámú feldolgozóipari FDI-beruházást, mely az ágazat zöld technológiákra való átállásához is jelentősen hozzájárulhat.  


Fotó: PM

A testület ülésének záró részében az érintett tárcák és szervezetek beszámoltak az elmúlt időszak legjelentősebb hazai vonatkozású OECD eseményeiről, többek között a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont (MNKP) értékelésről készült Jelentés bemutatásáról, amely kapcsán Szőcs Gábor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és európai ügyekért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy fontos cél a felelős üzleti magatartás általánossá válása a gazdasági szereplők működésében. Annak érdekében, hogy a felelős szemlélet egyre inkább a vállalati kultúra részévé váljon Magyarországon, a Pénzügyminisztérium keretei között működő, az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó Irányelveinek megismertetésért és alkalmazásáért felelős, Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont is aktív tevékenységet folytat.  Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára ismertette az OECD Vesztegetés elleni munkacsoportjának (WGB) 2024. október 15-16-i magas szintű látogatásához kapcsolódó előkészületek jelenlegi állapotát. Balogh László, miniszteri tanácsadó (PM) hangot adott azon észrevételének, hogy nagyon fontos lenne az előrelépés, a pozitív elmozdulást jelző attitűd, amely az ország hasznára válna. Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke előadásában az OECD-GVH működésében fenntartott Regionális Oktatási Központ 2023-as tevékenységét mutatta be, kiemelve, hogy annak munkája egyrészt növeli az ország nemzetközi elismertségét, másrészt erősíti a régiót, harmadrészt olyan versenyfelügyeleti feladatokat érintő tudást, és vizsgálati módszereket összegez, amelyekből Magyarország és a kiszolgált régió minden egyes lakosa közvetlenül profitálhat.