Ugrás a kezdőlapra
oecd
Nemzeti Tanács

Az OECD Nemzeti Tanács

Az OECD Nemzeti Tanács

Az OECD Nemzeti Tanács 2011. július 12-én alakult annak érdekében, hogy a Magyarország OECD tagságából fakadó előnyöket összehangolja és hatékonyabbá tegye. Az OECD Nemzeti Tanács egy olyan magas szintű szakmai fórum, amely a tagok számára a rendszeres párbeszéd lehetőségét, valamint egységes álláspontok kialakítását biztosítja. Az OECD Nemzeti Tanács tevékenységében minisztériumok, az OECD együttműködésben érintett szervezetek, valamint számos háttérintézmény vesz részt. Magyarország aktív tagja az OECD-nek, mintegy 250 bizottságban és munkacsoportban vagyunk érdekeltek, ezért az érintetteknek tudniuk kell egymás tevékenységéről, annak érdekében, hogy egységes álláspontot tudjunk képviselni a kiemelt témákban.

Az OECD Nemzeti Tanács elnöke

Varga Mihály pénzügymniszter az OECD Nemzeti Tanács elnökének 2022. július 15-i hatállyal Tóth Tibor makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkárt nevezte ki.

Az OECD Nemzeti Tanács ülései

Az OECD-ben való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI.6.) Korm. határozat módosításában - 1286/2019. (V. 15.) Korm. hat - foglaltaknak megfelelően az OECD Nemzeti Tanács üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja. A Tanács bármely tagjának kezdeményezésére, indokolt esetben rendkívüli ülés is összehívható. Az OECD Nemzeti Tanács ülésein állandó meghívottként részt vesz Magyarország az OECD és UNESCO melletti Állandó Képviseletét vezető nagykövet.

Dokumentumok

Az OECD Nemzeti Tanács Működési Szabályzatának 1. számú melléklete tartalmazza, hogy az OECD együttműködésben kik és milyen szinten vesznek részt az egyes bizottságok és munkacsoportok tevékenységében. A táblázat az éppen aktuális helyzetről ad pillanatképet.

Az OECD Nemzeti Tanács tagjainak, állandó delegáltjainak és a kontaktszemélyeinek listája a központi államigazgatási szervek, autonóm államigazgatási szervek és egyéb intézmények OECD-s tagsággal összefüggő feladat- és hatáskörrel rendelkező vezetőit, valamint az általuk kijelölt, adott szakpolitikai területen képviseletre jogosult felsővezetői szintű állandó delegáltakat tartalmazza.

Az OECD Nemzeti Tanács Titkársága

Az OECD Nemzeti Tanács munkáját a Pénzügyminisztériumban működő OECD Nemzeti Tanács Titkárság szervezi, továbbá ellátja a működéssel kapcsolatos adminisztratív és előkészítő feladatokat.

Az OECD Nemzeti Tanács Titkárság elérhetősége:

Pénzügyminisztérium
Európai Uniós Stratégiai Főosztály / OECD Együttműködési Osztály
H-1051 Budapest V., József nádor tér 2-4.
E-mail: oecd-ntt@pm.gov.hu 

Kapcsolódó tartalmak