Ugrás a kezdőlapra
oecd
Nemzeti Tanács

A digitalizált jövő

Hogyan lehet a gyorsan változó világban a legoptimálisabban kihasználni a digitális technológiák nyújtotta előnyöket? Az OECD „Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives” kiadványa kiemelten erre a kérdésre keresi a választ a gazdasági- és életminőség-növekedés érdekében.

Előrejelzések szerint a következő 10-20 évben a munkahelyek 14%-a automatizált lesz, míg további 32%-nyi munkahely kapcsán jelentős változások következnek be az OECD térségben a digitális változások következtében. A politika komoly feladata a szociálisan kiegyensúlyozott és eredményes átmenet biztosítása. További kihívás, hogy a felnőtt népesség mindössze 31%-a rendelkezik a digitális világ változásaira fogékony kompetenciákkal. A digitális szakadék eltüntetéséhez a politikai döntéshozóknak intézkedéseket kell tenniük a megfelelő digitális kompetenciák széles körű biztosításával, a KKV-k digitális teljesítményének erősítésével, az e-kormányzati szolgáltatások felhasználóbarátabbá tételével és az élethosszig tartó tanulás biztosításával.

Az OECD térség lakosságának csupán 7%-a rendelkezik üvegszálas kapcsolattal. Az adatokhoz való minél gyorsabb hozzáférés a digitális változás alapját képezi, ezért döntő fontosságú az adminisztratív, fejlesztési, beruházási gátak lebontása, a hatósági eljárások egyszerűsítése, a piaci verseny támogatása annak érdekében, hogy az Internet-csatlakozás minél több ember számára – különösen a vidéki és elszigeteltebb területeken – elérhetővé váljon. Az Internet-használók közel 30%-a nem ad meg személyes adatokat biztonsági és adatvédelmi okokból, míg a Peer-platformokat használók 17%-a nincs tisztában az általános szerződési feltételekkel. A tématerület vonatkozásában megfogalmazandó nemzeti stratégiák segíthetnek az össztársadalmi perspektíva erősítésében. Míg 2013-2016 között a kínai szabadalmak 60%-a az infokommunikációs területen valósult meg, addig ez az OECD térségben csupán 33% volt ez az arány.

Fontos feladat a vállalatok kezdeményezőkészségének fejlesztése, a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, az alapkutatások, a tudásterjesztés és új, szektorokon átívelő üzleti modellek támogatása. A piacok nyitottságának és dinamikájának növeléséhez elengedhetetlen a kereskedelmi- és befektetési gátak lebontása, nyitott pénzpiacok támogatása, és egy hatékony nemzetközi együttműködés keretében az adózási kihívások kezelése.

Bővebben:
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en